غم تو

 

گفت: حالا ببین همون اول چنان دوره ش میکنن که اصلا انگار نه انگار تو برادرشی... تو دخترا رو نشناختی ....

پوزخند زدم

گفتم تو هم منو نشناختی..

 

 

هنوزم هیچکی درست نمیدونه سرّ علاقه ی عجیب این فندق کوچولو به من چیه که داداشش رو به همه، حتی مادرش، ترجیح میده چیه. 

 

یادمه فقط دو روزش بود (الآن ۲۸۶ روزشه). کل طول بدنش تقریبا از آرنج تا کف دستم بود. باهاش حرف میزدم... بی صدا و از ته دل... و اشک می ریختم.... 

.

.

خلاصه سر و سرّی داریم با فندق بانو که هنوزم برای همه کشف نشده و مجهوله ...

 

 

 

بی ربط:

بی هوا اومد و گفت نظرت درمورد فلانی چیه؟ 

منم که از شدت تعجب یک علامت سوال و شیش تا علامت تعجب دنبالش دور سرم پیدا شدن و شروع کردن به دور زدن کشیده گفتم: مامان!  .. بعد از اندکی تامل گفتم واقعا رو چه حساب اینو گفتی؟  و بعد که متوجه شدم پیشنهاد نه تنها جدی نبوده که الکی هم بوده(!) با یک قیافه شکاک طوری (مثل اینا 🤨🤔) پرسیدم: مامان؟ قضیه چیه؟؟  

بعد کلی بحث گفت خب تو واقعا دنبال چه جور آدمی هستی؟ تو که مدام همه رو رد می کنی ... کمی مکث کرد . قبل اینکه ادامه بده گفتم اولا که من بی دلیل هیچ کدوم رو رد نکردم..

منتظر ثانیا بود... ولی من چیزی نداشتم بگم...

- خب؟ بقیه اش؟ 

+ بقیه نداره دیگه.. 

- بالاخره نگفتی... معیارت چیه.. دنبال چی می گردی... 

سکوت غریبی فضا رو پر کرد.... 

بلند شدم برم سمت اتاقم... آروم زمزمه کردم:

 

خیال روی کسی در سر ست هر کس را

مرا خیال کسی کز خیال بیرون ست...

 

 

نگاهش یه دنیا حرف داشت ... یه غم و نگرانی و ناامیدی محوی توی چشماش موج میزد....

 

خیلی حرف زد اما راستشو بخواید دیگه زیاد یادم نیست چی گفت...

 

 

اینکه مایه نگرانی و غم دور و بریات باشی چه حسی داره؟