چقدر شب اضافه می آید

    وقتی تو نیستی ...

 

    ::افشین صالحی::

 

_________________________

پ.ن:

 

آیا
این شب است که باعث می شود
من به تو فکر کنم؟ 
یا من هستم که برای فکر کردن به تو
انتظار شب را می کشم ؟ ...


::ازدمیر آصف::